Kamerstukken in dossier 27206

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wvo, Web, Wec (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten); Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-06-2000 1999-2000 Kamerstuk 27206, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wvo, Web, Wec (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten); Motie om met een voorstel te komen waarin een adequate afstemming tussen Rijk, regio's en gemeenten gewaarborgd is

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-02-2001 2000-2001 Kamerstuk 27206, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wvo, Web, Wec (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten); Motie om een inventarisatie te maken van de problematiek rond risico-leerlingen en de bijbehorende kosten van gemeenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-02-2001 2000-2001 Kamerstuk 27206, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wvo, Web, Wec (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten); Motie om met een notitie te komen hoe groepen die buiten de meldplicht vallen kunnen worden bereikt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-02-2001 2000-2001 Kamerstuk 27206, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wvo, Web, Wec (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten); Motie om met een plan van aanpak te komen waarmee spijbelen door leerplichtigen en niet-leerplichtigen kan worden tegengegaan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-02-2001 2000-2001 Kamerstuk 27206, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wvo, Web, Wec (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten); Brief minister met antwoorden over het melden van niet-leerplichtige schoolverlaters en gemeentelijke bestrijding schoolverlaten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2001 2000-2001 Kamerstuk 27206, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wvo, Web, Wec (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten); Gewijzigde motie om scholen het recht te geven bij structureel verzuim van niet-leerplichtigen gebruik te maken van de RMC-functie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-03-2001 2000-2001 Kamerstuk 27206, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wvo, Web, Wec (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten); Gewijzigde motie om scholen het recht te geven bij structureel verzuim van niet-leerplichtigen gebruik te maken van de RMC-functie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2001 2000-2001 Kamerstuk 27206, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wvo, Web, Wec (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten); Nader voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-10-2001 2001-2002 Kamerstuk 27206, nr. 19 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wvo, Web, Wec (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten); Nadere memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-10-2001 2001-2002 Kamerstuk 27206, nr. 19a Eerste Kamer der Staten-Generaal