Kamerstukken in dossier 26983

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van o.m. Wetboek van Strafvordering omtrent o.m. de toepassing van maatregelen in belang van het onderzoek; Eindverslag van de vaste commissie voor justitie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-09-2001 2000-2001 Kamerstuk 26983, nr. 298c Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (17 kB)

  Wijziging van o.m. Wetboek van Strafvordering omtrent o.m. de toepassing van maatregelen in belang van het onderzoek; Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-08-2001 2000-2001 Kamerstuk 26983, nr. 298b Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (13 kB)

  Wijziging van o.m. Wetboek van Strafvordering omtrent o.m. de toepassing van maatregelen in belang van het onderzoek; Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-07-2001 2000-2001 Kamerstuk 26983, nr. 298a Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (13 kB)

  Wijziging van o.m. Wetboek van Strafvordering omtrent o.m. de toepassing van maatregelen in belang van het onderzoek; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 26983, nr. 298 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (7 kB)

  Wijziging van o.m. Wetboek van Strafvordering omtrent o.m. de toepassing van maatregelen in belang van het onderzoek; Brief minister over de problematiek van langdurig verblijf van psychiatrische patiënten in een politiecel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-05-2001 2000-2001 Kamerstuk 26983, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van o.m. Wetboek van Strafvordering omtrent o.m. de toepassing van maatregelen in belang van het onderzoek; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-05-2001 2000-2001 Kamerstuk 26983, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van o.m. Wetboek van Strafvordering omtrent o.m. de toepassing van maatregelen in belang van het onderzoek; Amendement om de bezwaarmogelijkheid die in artikel 62a is opgenomen, effectief te maken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-05-2001 2000-2001 Kamerstuk 26983, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van o.m. Wetboek van Strafvordering omtrent o.m. de toepassing van maatregelen in belang van het onderzoek; Amendement om een ontwerp AMvB ten aanzien van artikel 61 en 62 eerst aan de beide Kamers voor te leggen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-05-2001 2000-2001 Kamerstuk 26983, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van o.m. Wetboek van Strafvordering omtrent o.m. de toepassing van maatregelen in belang van het onderzoek; Amendement met een aanscherping van de voorwaarden waaronder onderzoek in het lichaam toelaatbaar is

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-05-2001 2000-2001 Kamerstuk 26983, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (120 kB)

  Wijziging van o.m. Wetboek van Strafvordering omtrent o.m. de toepassing van maatregelen in belang van het onderzoek; Verslag wetgevingsoverleg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-05-2001 2000-2001 Kamerstuk 26983, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal