Kamerstukken in dossier 22112

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief staatssecretaris met zestien fiches, opgesteld n.a.v. overleg door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-06-1998 1997-1998 Kamerstuk 22112, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche: Verordening inzake uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule in de vrijhandelsovereenkomst EU-Korea

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-03-2010 2009-2010 Kamerstuk 22112, nr. 1000 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche: Verordening voor financiële perspectieven, nieuwe IIA en aanpassing Financieel Reglement aan het verdrag van Lissabon

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 22112, nr. 1001 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche: Richtlijn inzake het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures (voorstel is bijgevoegd)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 22112, nr. 1002 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Initiatief voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de rechten op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 22112, nr. 1002 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche: Verordening inzake kwaliteit statistische gegevens in de procedure bij buitensporige tekorten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 22112, nr. 1003 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Update onderhandelingen ontwerprichtlijn zwangerschapsverlof

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 22112, nr. 1004 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche: Richtlijn inzake het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 22112, nr. 1005 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche: Mededeling inzake een vrouwenhandvest

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 22112, nr. 1006 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Aanbieding Kabinetsreactie op het Wetgevings- en Werkprogramma 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 22112, nr. 1007 Tweede Kamer der Staten-Generaal