Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-10-2021 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-999941".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 35626;34717
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier blg-999941
Ondernummer D
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-10-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Bijlage
Taal nl
Titel Beslisnota(s) over RED II en de wijziging van het Besluit energie vervoer
Vergaderjaar 2021-2022