Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-10-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-999358".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 35935
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Hoofddocument kst-35935-3
Identifier blg-999358
Ondernummer 3
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-10-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Beslisnota
Vergaderjaar 2021-2022