Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-09-2021 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-996554".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 33328;35112
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier blg-996554
Ondernummer W
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-09-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Bijlage
Taal nl
Titel Bijlage 2 Beslisnota bij de nota naar aanleiding van het verslag
Vergaderjaar 2020-2021