Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-09-2021 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-995996".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 35783
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Hoofddocument kst-35783-B
Identifier blg-995996
Ondernummer B
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-09-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Bijlage
Taal nl
Titel Beslisnota over de nota naar aanleiding van het verslag
Vergaderjaar 2020-2021