Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-03-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-973157".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 35570-X
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Hoofddocument kst-35570-X-83
Identifier blg-973157
Ondernummer 83
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-03-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Jaarrapportage 2020 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
Vergaderjaar 2020-2021