Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-10-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-950998".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 35334
Hoofddocument kst-35334-X
Identifier blg-950998
Ondernummer X
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-10-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Onderzoeksrapport Nalopen van Natura 2000-aanwijzingsbesluiten op doelen die niet voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (27 augustus 2020, 77 p.)
Vergaderjaar 2020-2021