Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-09-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-944462".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 33258
Hoofddocument kst-33258-48
Identifier blg-944462
Ondernummer 48
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-09-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Evaluatie Wet Huis voor klokkenluiders
Vergaderjaar 2019-2020