Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-938465".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 35112
Hoofddocument kst-35112-9
Identifier blg-938465
Ondernummer 9
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-06-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Tekst Wet open overheid na verwerking Wijzigingswet Woo zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
Vergaderjaar 2019-2020