Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-05-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-933278".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 35292
Hoofddocument kst-35292-8
Identifier blg-933278
Ondernummer 8
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-05-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Besluit van houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie
Vergaderjaar 2019-2020