Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-03-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-928124".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 35300-V
Hoofddocument kst-35300-V-64
Identifier blg-928124
Ondernummer 64
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-03-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Lijst II: Verdragen die eerst op langere termijn ter parlementaire goedkeuring zullen worden aangeboden of ten aanzien waarvan nog geen besluit is genomen omtrent de wenselijkheid van partij worden
Vergaderjaar 2019-2020