Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-11-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-863040".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 28089
Hoofddocument kst-28089-95
Identifier blg-863040
Ondernummer 95
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-11-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Bijlage
Taal nl
Titel Informatie over de wijze waarop in Europese context wordt omgegaan met schadelijke stoffen die nu in omloop zijn en over de wijze waarop in Europa het nationaal stoffenbeleid, gericht op beperking van emissies van ZZS, onder de aandacht wordt gebracht
Vergaderjaar 2018-2019