Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-07-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-850573".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 34838
Hoofddocument kst-34838-9
Identifier blg-850573
Ondernummer 9
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-07-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Besluit tot wijziging van het Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer en het Kentekenreglement in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen
Vergaderjaar 2017-2018