Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-08-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-780287".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 31532
Hoofddocument kst-31532-165
Identifier blg-780287
Ondernummer 165
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-08-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Bijlage
Taal nl
Titel Onderzoek mogelijkheden uitbreiding uitzonderingslijst Producten v.w.b. vermelding houdbaarheidsdatum/THT
Vergaderjaar 2015-2016