Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-700967".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 33168
Hoofddocument kst-33168-29
Identifier blg-700967
Ondernummer 29
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Advies van de Raad van State betreffende artikel 18 WTZi
Vergaderjaar 2015-2016