Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-09-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-579110".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 33965
Hoofddocument kst-33965-23
Identifier blg-579110
Ondernummer 23
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-09-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Bijlage
Taal nl
Titel Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 71 van de Spoorwegwet over de gebruiksvergoeding spoor in 2015 en 2016 naar aanleiding van de aanvraag ingediend door de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland
Vergaderjaar 2014-2015