Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-493976".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 22112
Hoofddocument kst-22112-1955
Identifier blg-493976
Ondernummer 1955
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-04-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Antwoord van het kabinet op de op 15 maart 2015 gesloten consultatie inzake herziening van de arbeidstijdenrichtlijn (richtlijn 2003/88/EG)
Vergaderjaar 2014-2015