Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-04-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-315445".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23530
Identifier blg-315445
Ondernummer 102
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-04-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Overzicht van ontwerp-verdragen (verdragen in voorbereiding) peildatum 31 maart 2014
Vergaderjaar 2013-2014