Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-10-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-255097".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23530
Identifier blg-255097
Ondernummer 100
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-10-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Overzicht van ontwerp-verdragen (verdragen in voorbereiding) Peildatum 30 september 2013
Vergaderjaar 2013-2014