Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-07-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-123418".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 31500
Identifier blg-123418
Ondernummer 26
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-07-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Bijlage
Taal nl
Titel Nota van toelichting inzake ontwerpwijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Vergaderjaar 2010-2011