Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-02-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-1072032".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Dossiernummer 36081
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier blg-1072032
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-KstBijlage-Web/1.2/xml/MC-OEP-KstBijlage-Web.xml
Ondernummer D
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Onopgemaakt
OVERHEIDop.hoofddocument kst-36081-D
Publicatiedatum 2023-02-02
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Beslisnota(s) bij nadere memorie van antwoord voortduringswet staatsnoodrecht
Vergaderjaar 2022-2023