Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-01-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-1071072".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Dossiernummer 33118;34986
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier blg-1071072
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-KstBijlage-Web/1.2/xml/MC-OEP-KstBijlage-Web.xml
Ondernummer EU
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-01-27
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Bijlage 2: Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet
Vergaderjaar 2022-2023