Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-10-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-1051870".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Dossiernummer 33037
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier blg-1051870
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-KstBijlage-Web/1.2/xml/MC-OEP-KstBijlage-Web.xml
Ondernummer 456
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Onopgemaakt
OVERHEIDop.hoofddocument kst-33037-456
Publicatiedatum 2022-10-05
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Beslisnota bij brief over Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de uitvoering van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025
Vergaderjaar 2022-2023