Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-01-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-1013782".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Dossiernummer 30175
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier blg-1013782
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-KstBijlage-Web/1.2/xml/MC-OEP-KstBijlage-Web.xml
Ondernummer 393
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Onopgemaakt
OVERHEIDop.hoofddocument kst-30175-393
Publicatiedatum 2022-01-17
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Monitoringsrapportage NSL 2021 Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Vergaderjaar 2021-2022