Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-11-2021 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-1005635".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 33328;35112
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier blg-1005635
Ondernummer AB
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-11-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Doorlopende tekst van de Wet open overheid en de geconsolideerde artikelsgewijze toelichting daarbij
Vergaderjaar 2021-2022