Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-10-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-1002506".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 35927
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Hoofddocument kst-35927-12
Identifier blg-1002506
Ondernummer 12
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-10-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Bijlage
Taal nl
Titel Toelichting op de ramingen van de budgettaire effecten van de maatregelen in de tweede Nota van Wijziging Belastingplan 2022 en eerste Nota van Wijziging verlaging tarief verhuurderheffing
Vergaderjaar 2021-2022