Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-10-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "blg-1000804".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Onopgemaakt
Dossiernummer 35790
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Hoofddocument kst-35790-6
Identifier blg-1000804
Ondernummer 6
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-10-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Bijlage
Taal nl
Titel Beslisnota inzake de nota naar aanleiding van het verslag inzake verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim
Vergaderjaar 2021-2022