Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-01-2024 gepubliceerd door Senzer. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "bgr-2024-98".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Bijlage toelichting|exb-2024-2144
Citeertitel Beleidsregels pilot samenwonen op proef Senzer
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2025-01-01
Eindverantwoordelijke Senzer
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Helmond (Noord-Brabant)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Asten (Noord-Brabant)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Deurne (Noord-Brabant)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Laarbeek (Noord-Brabant)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Geldrop-Mierlo (Noord-Brabant)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Gemert-Bakel (Noord-Brabant)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Someren (Noord-Brabant)
Grondslag N.v.t.
Identifier bgr-2024-98
Jaargang 2024
Maker Senzer
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.21/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2024-01-15
Publicatienummer 98
Regeling CVDR713804_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-11-13
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels pilot ‘Samenwonen op proef’ Senzer
Uitgever Senzer

Op de kaart