Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-05-2024 gepubliceerd door Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. De publicatie is van het type delegatie- of mandaatbesluit en heeft als identifier "bgr-2024-677".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2024
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Harlingen (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Vlieland (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Terschelling (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Waadhoeke (Fryslân)
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&g=2024-01-01
Grondslag Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&g=2022-07-01
Grondslag Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&g=2024-01-31
Grondslag Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR672217/1
Identifier bgr-2024-677
Jaargang 2024
Maker Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB/3.20/xml/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2024-05-06
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 677
Regeling CVDR719460_1
Startdatum 2024-05-07
Subrubriek delegatie- of mandaatbesluit
Taal nl
Titel Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2024
Uitgever Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Op de kaart