Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-04-2024 gepubliceerd door Stroomopwaarts MVS. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "bgr-2024-605".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang MVS 2024
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Stroomopwaarts MVS
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Maassluis (Zuid-Holland)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Vlaardingen (Zuid-Holland)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Schiedam (Zuid-Holland)
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2024-01-01
Grondslag artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen]|[1.0:c:BWBR0017017&artikel=1.13&g=2024-02-01
Identifier bgr-2024-605
Jaargang 2024
Maker Stroomopwaarts MVS
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.25/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2024-04-16
Publicatienummer 605
Regeling CVDR718540_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-04-17
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels Tegemoetkoming eigen bijdrage Kinderopvang MVS 2024
Uitgever Stroomopwaarts MVS

Op de kaart