Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-04-2024 gepubliceerd door Werkorganisatie Druten Wijchen. De publicatie is van het type verkeersbesluit of -mededeling en heeft als identifier "bgr-2024-501".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Bijlage Advies Politie|exb-2024-13210
Bijlage Situatietekening Vriezeweg 121|exb-2024-13211
Citeertitel Gemeente Druten - Aanwijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Vriezeweg 121, Deest
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Werkorganisatie Druten Wijchen
Gebiedsmarkering (Punt) Punt 1
Identifier bgr-2024-501
Jaargang 2024
Maker Werkorganisatie Druten Wijchen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/6.23/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2024-04-03
Publicatienummer 501
Referentienummer Z/24/234315
Samenvatting Proactief aanwijzen van twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen ter hoogte van de Vriezeweg 121 in Deest.
Subrubriek verkeersbesluit of -mededeling
Taal nl
Titel Verkeersbesluit
Type verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen
Uitgever Werkorganisatie Druten Wijchen
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 34 van het BABW
Verkeersborden E8c
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto

Op de kaart