Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-01-2024 gepubliceerd door Servicecentrum MER. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "bgr-2024-42".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur van Servicecentrum MER 2023 (artikel 213a Gemeentewet, art. 35 lid 7 WGR)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Servicecentrum MER
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Echt-Susteren (Limburg)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Maasgouw (Limburg)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Roerdalen (Limburg)
Grondslag artikel 213a, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=213a&lid=1&g=2023-04-01
Grondslag artikel 35, zevende lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&artikel=35&lid=7&g=2022-07-01
Identifier bgr-2024-42
Jaargang 2024
Maker Servicecentrum MER
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2024-01-03
Publicatienummer 42
Regeling CVDR713196_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-01-04
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur Servicecentrum MER 2023 (artikel 213a Gemeentewet)
Uitgever Servicecentrum MER

Op de kaart