Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-02-2024 gepubliceerd door Noordelijk Belastingkantoor. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "bgr-2024-276".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Leidraad Invordering Noordelijk Belastingkantoor versie 2024
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noordelijk Belastingkantoor
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Groningen (Groningen)
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Hunze en Aa's
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Noorderzijlvest
Gebiedsmarkering (Waterschap) Wetterskip Fryslân
Grondslag Onbekend
Identifier bgr-2024-276
Jaargang 2024
Maker Noordelijk Belastingkantoor
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.22/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2024-02-15
Publicatienummer 276
Regeling CVDR715564_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-02-16
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Leidraad Invordering Noordelijk Belastingkantoor versie 2024
Uitgever Noordelijk Belastingkantoor

Op de kaart