Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-01-2024 gepubliceerd door Bedrijvenschap Hoefweg. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "bgr-2024-27".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Controleverordening Bedrijvenschap Hoefweg 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bedrijvenschap Hoefweg
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Zoetermeer (Zuid-Holland)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Lansingerland (Zuid-Holland)
Grondslag artikel 213 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=213&g=2023-04-01
Grondslag Besluit accountantscontrole decentrale overheden]|[1.0:c:BWBR0015524&g=2017-12-09
Identifier bgr-2024-27
Jaargang 2024
Maker Bedrijvenschap Hoefweg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2024-01-02
Publicatienummer 27
Regeling CVDR713011_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-01-03
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Bedrijvenschap Hoefweg 2023
Uitgever Bedrijvenschap Hoefweg

Op de kaart