Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-02-2024 gepubliceerd door Technology Base. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "bgr-2024-265".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Technology Base 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Technology Base
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Enschede (Overijssel)
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Overijssel
Grondslag artikel 212 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=212&g=2024-01-31
Grondslag artikel 216 van de Provinciewet]|[1.0:c:BWBR0005645&artikel=216&g=2024-01-01
Identifier bgr-2024-265
Jaargang 2024
Maker Technology Base
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2024-02-12
Publicatienummer 265
Regeling CVDR715425_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-02-13
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Technology Base
Uitgever Technology Base

Op de kaart