Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-06-2023 gepubliceerd door Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "bgr-2023-595".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Controleverordening Gemeenschappelijke regeling de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Harlingen (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Terschelling (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Vlieland (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Waadhoeke (Fryslân)
Grondslag artikel 213, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=213&lid=1&g=2023-04-01
Grondslag Besluit accountantscontrole decentrale overheden]|[1.0:c:BWBR0015524&g=2017-12-09
Identifier bgr-2023-595
Jaargang 2023
Maker Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.3/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2023-06-20
Publicatienummer 595
Regeling CVDR697559_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-06-21
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Controleverordening Gemeenschappelijke regeling de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2023
Uitgever Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Op de kaart