Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-03-2023 gepubliceerd door Veiligheidsregio Flevoland. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "bgr-2023-274".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Richtlijnen Reserves en Voorzieningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Veiligheidsregio Flevoland
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Flevoland
Grondslag artikel 42 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten]|[1.0:c:BWBR0014606&artikel=42&g=2019-07-01
Identifier bgr-2023-274
Jaargang 2023
Maker Veiligheidsregio Flevoland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.2/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2023-03-07
Publicatienummer 274
Regeling CVDR693190_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-10-06
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Richtlijnen Reserves en Voorzieningen Veiligheidsregio Flevoland 2021
Uitgever Veiligheidsregio Flevoland

Op de kaart