Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2023 gepubliceerd door Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "bgr-2023-1341".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Financiële verordening FUMO
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Achtkarspelen (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Ameland (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Dantumadiel (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente De Fryske Marren (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Harlingen (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Heerenveen (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Leeuwarden (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Schiermonnikoog (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Smallingerland (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Terschelling (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Tytsjerksteradiel (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Vlieland (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Ooststellingwerf (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Opsterland (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Súdwest-Fryslân (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Weststellingwerf (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Waadhoeke (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Noardeast-Fryslân (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Fryslân
Gebiedsmarkering (Waterschap) Wetterskip Fryslân
Grondslag artikel 216 van de Provinciewet]|[1.0:c:BWBR0005645&artikel=216&g=2023-04-01
Grondslag Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten]|[1.0:c:BWBR0014606&g=2019-07-01
Grondslag Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing - 2022]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR662605/1
Identifier bgr-2023-1341
Jaargang 2023
Maker Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2023-12-21
Publicatienummer 1341
Regeling CVDR708816_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-12-22
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Financiële verordening FUMO 2023
Uitgever Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Op de kaart