Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-2023 gepubliceerd door Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2023-1319".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders FUMO 2024 voor de Provincie Fryslân
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Achtkarspelen (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Ameland (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Dantumadiel (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente De Fryske Marren (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Harlingen (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Heerenveen (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Leeuwarden (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Schiermonnikoog (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Smallingerland (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Terschelling (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Tytsjerksteradiel (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Vlieland (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Ooststellingwerf (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Opsterland (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Súdwest-Fryslân (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Weststellingwerf (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Waadhoeke (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Noardeast-Fryslân (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Fryslân
Gebiedsmarkering (Waterschap) Wetterskip Fryslân
Grondslag titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=5.2&g=2023-08-01
Identifier bgr-2023-1319
Jaargang 2023
Maker Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/5.18/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2023-12-18
Publicatienummer 1319
Regeling CVDR707628_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-01-01
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit toezichthouders FUMO 2024 voor de Provincie Fryslân
Uitgever Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Op de kaart