Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-12-2023 gepubliceerd door Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2023-1189".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders FUMO voor de gemeentelijke deelnemers 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Achtkarspelen (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Ameland (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Dantumadiel (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente De Fryske Marren (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Harlingen (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Heerenveen (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Leeuwarden (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Schiermonnikoog (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Smallingerland (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Terschelling (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Tytsjerksteradiel (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Vlieland (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Ooststellingwerf (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Opsterland (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Súdwest-Fryslân (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Weststellingwerf (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Waadhoeke (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Noardeast-Fryslân (Fryslân)
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Fryslân
Gebiedsmarkering (Waterschap) Wetterskip Fryslân
Grondslag titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=5.2&g=2023-08-01
Identifier bgr-2023-1189
Jaargang 2023
Maker Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/5.18/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2023-12-15
Publicatienummer 1189
Regeling CVDR705367_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-01-01
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit toezichthouders FUMO voor de gemeentelijke deelnemers 2023
Uitgever Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Op de kaart