Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-10-2023 gepubliceerd door Servicecentrum MER. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "bgr-2023-1007".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van het Dagelijks Bestuur van Servicecentrum MER
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Servicecentrum MER
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Echt-Susteren (Limburg)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Maasgouw (Limburg)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Roerdalen (Limburg)
Grondslag Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR636231/1
Identifier bgr-2023-1007
Jaargang 2023
Maker Servicecentrum MER
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.17/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2023-10-25
Publicatienummer 1007
Regeling CVDR702299_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-10-26
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van het Dagelijks Bestuur van Servicecentrum MER
Uitgever Servicecentrum MER

Op de kaart