Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-10-2023 gepubliceerd door Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies. De publicatie is van het type delegatie- of mandaatbesluit en heeft als identifier "bgr-2023-1004".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit mandaat, volmacht en machtiging secretaris Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Noord-Holland
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Gelderland
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Utrecht
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Noord-Brabant
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&g=2023-08-01
Grondslag boek 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek]|[1.0:c:BWBR0005291&boek=3&g=2023-06-25
Grondslag Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR674480/1
Grondslag Besluit ambtelijke ondersteuning Interprovinciaal orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR679867/1
Identifier bgr-2023-1004
Jaargang 2023
Maker Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB/3.11/xml/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2023-10-23
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 1004
Regeling CVDR702152_1
Startdatum 2023-10-24
Subrubriek delegatie- of mandaatbesluit
Taal nl
Titel Besluit mandaat, volmacht en machtiging secretaris Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies
Uitgever Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies

Op de kaart