Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-07-2022 gepubliceerd door Uitvoeringsorganisatie Laborijn. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2022-764".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Controleprotocol Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Doetinchem (Gelderland)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Montfoort (Utrecht)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Aalten (Gelderland)
Grondslag artikel 213 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=213&g=2022-07-01
Grondslag Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent de auditcommissie (Verordening op de auditcommissie Laborijn)]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR632013
Grondslag Besluit accountantscontrole decentrale overheden]|[1.0:c:BWBR0015524&g=2017-12-09
Grondslag Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Doetinchem en Montferland houdende regels omtrent het instellen van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn (Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn)]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR650305/1?
Identifier bgr-2022-764
Jaargang 2022
Maker Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/4.7/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2022-07-15
Publicatienummer 764
Regeling CVDR679663_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-07-16
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening van Laborijn 2022
Uitgever Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Op de kaart