Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-02-2022 gepubliceerd door Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "bgr-2022-201".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels inkoop SWO
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Hoogeveen (Drenthe)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente De Wolden (Drenthe)
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2022-01-28
Grondslag artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A83&g=2022-01-28
Grondslag artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=1%3A3&lid=4&g=2022-01-28
Grondslag artikel 160 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&g=2022-01-01
Grondslag Aanbestedingswet 2012]|[1.0:c:BWBR0032203&g=2022-01-01
Grondslag Aanbestedingsbesluit]|[1.0:c:BWBR0032919&g=2022-01-01
Identifier bgr-2022-201
Jaargang 2022
Maker Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.18/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2022-02-18
Publicatienummer 201
Regeling CVDR673087_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-02-19
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels inkoop en aanbesteding 2022
Uitgever Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Op de kaart