Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2022 gepubliceerd door Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "bgr-2022-1362".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijk Orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse waterlinies 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Gelderland
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Noord-Brabant
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Noord-Holland
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Utrecht
Grondslag Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR674480/1
Grondslag artikel 40 van de Archiefwet 1995]|[1.0:c:BWBR0007376&artikel=40&g=2022-05-01
Identifier bgr-2022-1362
Jaargang 2022
Maker Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.11/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2022-12-19
Publicatienummer 1362
Regeling CVDR686673_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-12-20
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies
Uitgever Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies

Op de kaart