Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-09-2021 gepubliceerd door GGD IJsselland. De publicatie is van het type delegatie- of mandaatbesluit en heeft als identifier "bgr-2021-809".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit machtiging en mandatering toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2021
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke GGD IJsselland
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Dalfsen (Overijssel)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Deventer (Overijssel)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Hardenberg (Overijssel)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Kampen (Overijssel)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Olst-Wijhe (Overijssel)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Ommen (Overijssel)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Raalte (Overijssel)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Staphorst (Overijssel)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Steenwijkerland (Overijssel)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Zwartewaterland (Overijssel)
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Zwolle (Overijssel)
Grondslag artikel 1.61 van de Wet kinderopvang]|[1.0:c:BWBR0017017&artikel=1.61&g=2021-07-01
Grondslag artikel 58r, vijfde lid, van de Wet publieke gezondheid]|[1.0:c:BWBR0024705&artikel=58r&lid=5&g=2021-09-01
Identifier bgr-2021-809
Jaargang 2021
Maker GGD IJsselland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB/1.12/xml/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2021-09-17
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 809
Regeling CVDR662052_1
Startdatum 2021-09-18
Subrubriek delegatie- of mandaatbesluit
Taal nl
Titel Besluit machtiging en mandatering toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2021
Uitgever GGD IJsselland

Op de kaart