Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-2021 gepubliceerd door Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2021-359".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Geo informatie (gemeente) Harlingen
Geo informatie (gemeente) Terschelling
Geo informatie (gemeente) Vlieland
Geo informatie (gemeente) Waadhoeke
Grondslag artikel 112 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=112&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.24/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2021-04-22
Referentienummer 2021/01/20/7
Regeling CVDR656913_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2021
Uitgever Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Verwijzing bgr-2021-359
Volgnummer 359