Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-04-2021 gepubliceerd door Waddenfonds. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2021-275".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 1: Aanvraagformulier|exb-2021-19951
Bijlage Bijlage 2: Model projectplan|exb-2021-19952
Bijlage Bijlage 3: Model Begroting en Financieringsplan|exb-2021-19953
Bijlage Bijlage 4: Model Exploitatieplan / Businesscase|exb-2021-19954
Bijlage Bijlage 5: Uitvoeringsprogramma Waddenfonds|exb-2021-19955
Citeertitel Subsidieregeling thematische uitvoering Waddenfonds 2021/01 (Stuw ‘21)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waddenfonds
Geo informatie (provincie) Fryslân
Geo informatie (provincie) Groningen
Geo informatie (provincie) Noord-Holland
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waddenfonds/459091/CVDR459091_2.html
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/CVDR426292/CVDR426292_1.html
Jaargang 2021
Maker Waddenfonds
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.21/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2021-04-02
Regeling CVDR656235_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-04-03
Taal nl
Titel Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Waddenfonds houdende regels omtrent de subsidie voor delen van de thema’s natuur, Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, bodem, water, licht en geluid, verduurzaming energiehuishouding, duurzame waddenhavens, duurzame visserij en duurzame agrarische sector uit het uitvoeringsprogramma Waddenfonds (Subsidieregeling thematische uitvoering Waddenfonds 2021/01 (Stuw ‘21)
Uitgever Waddenfonds
Verwijzing bgr-2021-275
Volgnummer 275